Vårt klimatiltak

Med vår bruk av bensin-drevne båter tilfører vi CO2 til det globale klima. Vi tilbyr folk muligheten til å oppleve dyre- og fugleliv i kystområdene rundt oss, men det betyr likevel ikke at vi har rett til å bidra til et dårligere klima for økosystemet vi opererer i. Derfor ville vi gjøre det vi kunne for å “betale tilbake” det vi får gjennom opplevelser fra dyrelivet. Vi tok derfor kontakt med organisasjonen 8 billion trees som jobber med planting av regnskog i steder som Madagaskar og Amazonas. Ved å regne ut vårt utslipp ved bruk av bensin og diesel til båter og biler i forbindelse med jobben vi gjør i Seasafari Øksnes, får vi årlig hjelp av 8 billion trees til å plante rundt 500 trær i året som årlig vil ta opp mer enn vårt årlige utslipp, og ved det kan vi kalle oss Norges første CO2-positive RIB-selskap. Vi håper òg andre aktører og selskaper vil hjelpe til med å bidra til et bedre miljø og støtte organisasjonen med deres arbeid. I tillegg til å plante trær, skaper de arbeidsplasser til den fattige lokalbefolkningen og danner nye habitater til fugler, dyr og insekter.

Hvis du vil hjelpe til, besøk http://www.8billiontrees.com